Fastetiden 2023

I dag, askeonsdag, går vi inn i fastetiden. Fastetiden varer i 40 dager, og i år er den fra og med askeonsdag 22. februar til påskeaften 8. april. Søndager telles ikke med i fastetiden.


De 40 dagene minner oss om at Jesus gikk 40 dager uten mat og drikke, og er en tid for bønn og stillhet.
Faste forbinder vi i utgangspunktet med å avstå fra mat, men kanskje kan det like gjerne være andre ting du vil avstå fra en periode for å skape rom for stillhet, refleksjon, bønn og fokus?

Denne uka starter noen med en ukes «faste» fra skjerm – vil du være med? Ingen skjermbruk etter jobb og skole i en uke. Eller er det kanskje andre ting du kjenner vil være bra å legge fra deg i en periode for å rydde plass for Jesus og hans gave til deg – sitt eget liv?


I denne fastperioden ønsker vi her i Norkirken Trondheim å be for noen spesielle temaer hver uke, så følg med på facebook og instagram for å se hva som er ukens tema.


Vi starter denne nå i uke 8 med: Hjelp til å «logge av», og som enkeltmennesker og kirke lytte til Den Hellige Ånds stemme.


Vi ønsker dere alle en velsignet fastetid!

Bønnetema uke for uke

Her er en kort oversikt over overordnede tema du kan være med å be for de kommende ukene:

Uke 8 – Hjelp til å «logge av», som enkeltmennesker og kirke – høre Den Hellige Ånds stemme.
Uke 9 –  Unge voksne og småbarnsfamiliene i Norkirken Trhondheim, søndagsskolen, MER-festival,  Tweens-arbeidet og Soul children, Impuls Molde 3.-5 mars.
Uke 10 – De unge i vår region. Off-weekend på KVT 10.-12. mars, Solid, Acta, Lørdagsmøtet og studentene i byen.
Uke 11 – Vårt diakonale arbeid i 22B og Trondheim Samtalesenter. Kurs for par i etableringsfasen. De i kirka vår som står i tøffe utfordringer; sykdom, ensomhet, psykiske lidelser, økonomiske og relasjonelle utfordringer. Byen vår.
Uke 12 – Alpha, Bønnearbeidet og lovsangsarbeidet – Norkirken som arena for lovsang, det profetiske og vekkelse,
Uke 13 – UT-sektoren, Gå Ut Senteret, at Gud skal reise opp evangelister, Normisjons misjonsarbeid, Senegal, Ukraina.
Uke 14 – De yngste og de eldste i blant oss. Søndagsskolen, Småbarnstreffet og Formiddagstreffet.