Gudstjenester

Velkommen til fellesskap.

I Norkirken Trondheim Salem har vi flere gudstjenestefelleskap, slik at du kan finne det som passer deg og din livssituasjon best. Kom gjerne innom og besøk de ulike fellesskapene, og ta kontakt med noen av de som leder eller er i tjeneste dersom du har spørsmål. Felles for alle gudstjenestene er at vi møtes med Gud i fokus, har lovsang, vitnesbyrd og tilrettelegger for sosialt felleskap i forlengelsen av møtet.

Gudstjeneste søndag formiddag

Hver søndag kl. 11.00 samles alle generasjoner til gudstjeneste. Her er det lovsang, bibelundervisning og vitnesbyrd. Vi tilbyr parallelt søndagsskole for alle barn og unge. Gudstjenesten avsluttes med at hele menigheten feirer nattverd. Etter gudstjenesten blir det kaffe og noe å bite i, og ofte finner vi på noe hyggelig sammen.

Gudstjeneste søndag kveld

Annenhver søndag kl. 18.00, i partallsuke, er det gudstjeneste med nattverd, tale og forbønn – med vekselsvis fokus på bibelundervisning og lovsang. Alle generasjoner er velkommen.

Her ønsker vi å sette fokus på tilbedelse, disippelgjøring og fellesskap. Søndagene vi ikke har gudstjeneste samles vi i huskirker i mindre grupper for å dele et måltid mat, be og lovsynge sammen. Har du spørsmål eller ønsker å være med å bygge arbeidet videre, ta kontakt.

Foto: Sverre Frantzen

Velkommen til fellesskap.

En aktiv kirke plassert i hjertet av Trondheim sentrum.