bønn

Bønnedag i Salemhuset

Velkommen til bønnedag i Salemhuset. Dette blir en dag med rom for stillhet og bønn, enkelte tider med mulighet for forbønn, og noen felles samlinger der vi ber og lovsynger […]