Tjeneste

Vær den du er skapt til å være, og bruk dine gaver i kirken.

Mye av aktiviteten i menigheten er basert på frivillige som ønsker å dele av sin tid og sine ressurser. Det er disse tjenestegruppene som sørger for at kirka vår blir et godt sted å være, og som hjelper oss å se andre og nå ut til nye mennesker med det gode budskapet om Jesus. Det er plass for deg i tjeneste, med den du er. Det kan være blant annet i forbindelse med søndagsskole, gudstjenester, smågrupper, huskirker, kor, dansegruppe og alt det andre vi driver med. Les lenger ned for eksempler på ulike tjenester man kan ha!

Vi ønsker å invitere deg, med de talentene du har, til å bidra i fellesskapet og dugnaden det er å være kirke. I en tjenestegruppe blir du del av et arbeidsfellesskap med faste oppgaver, som styres av en leder.

Meld deg som frivillig

De ulike gudstjenestefellesskapene har ulike tjenestegrupper eller sektorer man kan involvere seg i. Ta gjerne kontakt med en leder eller pastor, og ta en prat om hva du ønsker å bidra med, og hvilke behov som finnes i fellesskapet. Alternativt registrer deg her, så tar vi kontakt med deg:

Ulike tjenesteområder

Vi er mange ulike mennesker i kirka vår, og siden vi tror vi er skapt med ulike talenter og gaver, så trenger vi også mange ulike typer tjenester. Under kan du se et lite utvalg, og vi håper du kan finne noe som passer deg og den du er! Det er helt lov å prøve seg og øve seg på ulike områder, og det er rom for å feile og lære. Vi ønsker at menigheten skal være en trygg arena for å kunne prøve seg og utvikle gavene sine!

Tjenester i gudstjenesten:

(De ulike gudstjenestene er litt ulikt organisert, så lista under er veiledende, men oppgavene finnes stort sett likevel)

Tjenester i arbeidet med barn og ungdom:

Tjenester i utadrettet virksomhet:

Tjenester knyttet til bygget:

Dette er nye tjenesteområder vi ønsker å starte med i forbindelse med innflytting i nytt bygg, så vi kan ta godt vare på det og sørge for at det er en hyggelig plass å være!

Andre tjenester:

Egentlig er det bare kreativiteten og viljen som setter grenser for hvilke tjenester vi kan ha, for i Guds rike er vi alle viktige, og alle kan vi ha en rolle! Savner du et tjenesteområde eller har du noe du brenner for? Vi heier på engasjement, skapervilje og innovasjon, så ikke nøl med å ta kontakt med oss, f.eks. til daglig leder Therese Lilleberg Johnsen på therese@salemmenighet.no.